History

The Sri Arunachala Jnanadesikar Swami Temple and Mutt (Aadheenam or monastery)  in Panchanadikulam, Vedaranyam in the district of Nagapattinam in South India is part of the ancient KAILASA religious kingdom called Kailaasa Paramparagatha Surya Vamsa Panchanadikulam...